16 Plans inspiradors per al 2016 (12) - Compra els llibres des d'una nova perspectiva.

12 - Compra els llibres des d'una nova perspectiva.

El passat mes de novembre va obrir la Tuuu Librería (Carrer del Planeta 17),un local on el lector decideix quan valen els llibres que s'emporta. Els propietaris recopilen llibres que la gent dóna perquè no necessita, reciclen els que estan en mal estat i posen a l'abast del públic la resta. Això sí, per ser sostenible necessiten un donatiu, el que el client consideri oportú segons el seu criteri personal.