LEAN OFFICE, Drew Locher

LEAN OFFICE, 
Drew Locher
Profit. Barcelona 2017
204 p.; Paper 9,95€; e-book 12,99€

El pensament "lean", diu l'autor, és sentit comú: crear una cultura de millora contínua en què tot l'organització treballa per millorar el rendiment de l'empresa. Es tracta de maximitzar el valor que es lliura als clients i minimitzar el malbaratament optimitzant fluxos d eproductes i serveis. Aquest model s'ha d'aplicar als diversos aspectes de l'empresa i s'ha de mantenir perquè les pràctiques es facin sostenibles. El llibre explica com implementar la filosofia "lean" als processos administratius i les organitzacions de serveis.