Sigfox, o com cal connectar les petites coses

A certs mercats verticals un gran volum de dispositius genera un gran nombre de missatges molt curts.

Internet de les coses és una expressió imprecisa però comprensible per aproximació. Si bé, a priori, les vigents xarxes cel·lulars o de wifi poden connectar qualsevol dispositiu a internet, no són aconsellables per a una multitud d'objectes que porten sensors (fixos o en moviment) ni per  a lluminàries intel·ligents, contenidors en viatge o altres aplicacions de monitoratge. Aquí el lector disculparà una altra sigla: LPWAN, xarxes d'àrea extensa de baixa potència, específicament dissenyades per a aquest tipus de connectivitat.

Aquest és el terreny en què es mou Sigfox, jove empresa creada a Tolosa de Llenguadoc el 2011 per Ludowic Le Moan. Opera xarxes LPWAN pròpies a França, Alemanya i els Estats Units, i a través de socis eb uba trentena de països, Espanya entre els quals. Últimament a atret l'atenció mediàtica després de tancar amb èxit la seva cinquena ronda de finançament per 150 milions de dòlars. Segons va dir el seu fundador, la suma permetrà a la companyia estendre's a més països i funcionar sense presses fins al moment de la sortida a borsa que, espera Le Moan, serà el 2019.